Praca socjalna, rozumiana jest jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, promująca zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz upodmiotowienie. Kluczowe dla praktyki pracy socjalnej jest oparcie jej na wartościach i zasadach. Celem pracy socjalnej jest zmiana, która powoduje poprawę (lub przynajmniej nie pogarszanie) sytuacji/ funkcjonowania osoby lub rodziny. Jednym z głównych czynników zmiany jest relacja pomocowa między osobą a pracownikiem socjalnym, będąca fundamentem, „sercem” pracy socjalnej, niezależnie od podejścia teoretycznego czy stosowanej metody. Praca socjalna jest procesem, rozumianym jako zespół metodycznych czynności (a nie pojedyncze działania) podejmowanych w określonym celu.

Praca socjalna jest prowadzona:

  • z osobami i rodzinami;
  • ze społecznością lokalną w oparciu o plan współdziałania lub umowę współpracy i bez względu na posiadany dochód.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca socjalna
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Anna Woźniak
Data publikacji:08.02.2019 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Rup-Staroń
Informację aktualizował:Anna Woźniak
Data aktualizacji:08.02.2019 15:09