Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Pracownik koordynujący pracę Zespołu: Klaudia Bogusz
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
tel. 32 296 22 71, 
32 296 22 23

 

e-mail: zrs@mopssosnowiec.pl

Przyjmowanie i wydawanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, udzielanie informacji - parter, obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00

Do zadań działu należy m.in.:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
  • zlecanie fundacjom i organizacom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje nt. zadań Zespołu  ds. Rehabilitacji Społecznej  znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Data publikacji:07.01.2016 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 08:57