Program "Rodzina 500+"

 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów 032 296 23 36/37 oraz 032 296 23 60. Z uwagi na ochronę danych osobowych telefonicznie nie są udzielane szczegółowe informacje na temat prowadzonych postępowań.”

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

Uprzejmie informujemy, iż wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2019r. korespondencyjnie na adres tutejszego ośrodka lub osobiście w następujących lokalizacjach:
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - siedziba główna MOPS Sosnowiec – przy ul. 3 Maja 33

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2019r. zmieniają się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodu rodziny ani faktu zasądzenia alimentów. Od 1 lipca prawo do świadczenia będzie ustalane na okres do końca maja 2021r. Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca można składać WYŁĄCZNIE wnioski elektroniczne, wnioski w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia 2019r. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku wniosków papierowych złożonych w lipcu konieczna będzie odmowa wszczęcia postępowania.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca należy złożyć wniosek w terminie do 30 września 2019r.

O miejscach przyjmowania wniosków będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* poniżej do pobrania informacja jako załącznik!

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze (z programu "Rodzina 500+), a także wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie "Dobry start" (300+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mozna złozyć w Siedzibie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. 3 Maja 33 - pok. Nr 201, I piętro.

Wnioski można wysyłać na adres korespondencyjny ośrodka, tj.:
Dział Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Sosnowiec
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

 

Wnioski można również składać "on-line". Poniżej znajduje się link przekierowujący na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dokładnie omówiona jest ta forma składania wniosków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

UWAGA! Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program "Rodzina 500+"
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2016 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.03.2020 16:44 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Dodano załącznik "Druk pełnomocnictwa"
(Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie za rok
bazowy

(Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w
roku bazowym

(Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo ogólne
(Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo szczególne
(Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po
roku bazowym

(Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Zaświadczenie z zakladu pracy (po
roku bazowym)

(Marek Knap)
24.09.2019 14:50 Edycja dokumentu (Marek Knap)
18.09.2019 12:41 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.07.2019 16:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.07.2019 16:14 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.06.2019 11:59 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.11.2018 17:33 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:09 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:08 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:07 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:52 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:46 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:39 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.05.2018 12:25 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
29.05.2018 12:24 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

(Marek Knap)
29.05.2018 12:24 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Dodano załącznik "Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku
bazowym)"

(Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Usunięto załącznik Zaświadczenie z zakladu pracy (po
roku bazowym)

(Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po
roku bazowym "

(Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po
roku bazowym

(Marek Knap)
11.10.2017 14:59 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.10.2017 15:07 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.09.2017 14:48 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.09.2017 10:40 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 13:19 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 13:19 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po
roku bazowym"

(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo szczególne"
(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo ogólne"
(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie pod odpowiedzialnością
karną"

(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w
roku bazowym"

(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku
bazowym)"

(Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie za rok bazowy"
(Marek Knap)
06.09.2017 10:16 Usunięto załącznik Oświadczenie o wielkości
gospodarstwa

(Marek Knap)
05.09.2017 13:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2017 13:20 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych

(Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Oświadczenie - ryczałt
(Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Zaświadczenie dotyczące dochodu
osiągniętego po roku bazowym.doc

(Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia 500+
(Marek Knap)
01.09.2017 09:29 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.08.2017 15:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.08.2017 15:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
23.08.2017 15:20 Edycja dokumentu (Marek Knap)
23.08.2017 15:20 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia 500+

(Marek Knap)
31.07.2017 15:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2017 10:03 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2017 09:59 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
25.07.2017 14:39 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.07.2017 12:57 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.07.2017 12:39 Edycja dokumentu (Marek Knap)
07.07.2016 12:55 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
07.07.2016 10:14 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 14:06 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
21.06.2016 11:03 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 11:03 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia 500+"
(Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 11:03 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia 500+
(Łukasz Kwiecień)
01.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 14:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
21.04.2016 11:10 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.04.2016 11:07 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
21.04.2016 11:06 Dodano załącznik "Zaświadczenie dotyczące dochodu
osiągniętego po roku bazowym.doc"

(Magdalena Olszar)
21.04.2016 11:06 Usunięto załącznik zaświadczenie z zakładu pracy
(Magdalena Olszar)
29.03.2016 15:34 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
29.03.2016 15:21 Dodano załącznik "zaświadczenie z zakładu pracy"
(Magdalena Olszar)
25.03.2016 11:11 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
25.03.2016 10:50 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia 500+"
(Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie - ryczałt"
(Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości gospodarstwa"
(Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych"

(Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia 500+"

(Magdalena Olszar)
08.03.2016 13:42 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:30 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:26 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:22 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:16 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 09:02 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Olszar)