Terminy składania wniosków i realizacji wypłat 500+


Jednocześnie przypominamy, że do końca maja 2021 roku wypłaty swiadczeń wychowawczych (500+) realizowane są na podstawie wniosków składanych w poprzednim okresie zasiłkowym!

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE 500 +

 

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W BIEŻĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM USTALANE JEST

DO MAJA 2021r. WNIOSKI NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD LUTEGO 2021r.

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH!

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* poniżej do pobrania informacja jako załącznik!

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze (z programu "Rodzina 500+), a także wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie "Dobry start" (300+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mozna złozyć w Siedzibie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. 3 Maja 33 - pok. Nr 201, I piętro.

Wnioski można wysyłać na adres korespondencyjny ośrodka, tj.:
Dział Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Sosnowiec
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

 

Wnioski można również składać "on-line". Poniżej znajduje się link przekierowujący na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dokładnie omówiona jest ta forma składania wniosków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

UWAGA! Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program "Rodzina 500+"
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Data publikacji:08.03.2016 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:26.03.2021 12:31