Uprzejmie informujemy, że tymczasowo od dnia 12.11.2020r. informacje dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych będą udzielane pod numerami telefonów:
695-140-670
695-141-484
695-140-219
W/w nie będą obsługiwać wiadomości tekstowych (sms).

 

           Informujemy że harmonogram wypłaty świadczeń w 2022 roku jest już dostępny do pobrania w zakładce Załączniki. Nadmieniamy jednocześnie, że wypłaty świadczeń w poszczególnych miesiącach z uwagi na stan epidemii będą realizowane w możliwie najwcześniejszych terminach.

 

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju zalecamy załatwianie spraw w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sposób niewymagający wizyty w urzędzie. Wnioski o wszystkie świadczenia realizowane przez nasz dział można składać za pośrednictwem platformy Empatia. Ponadto wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) można składać za pośrednictwem stron internetowych banków. W przypadku braku takiej możliwości można również pobrać wniosek ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin i po wypełnieniu złożyć w urnie znajdującej się w holu budynku MOPS lub wysłać na adres pocztowy (ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec).

W przypadku spraw wymagających wizyty w urzędzie z uwagi na zalecenia higieniczne prosimy o uprzednie umówienie wizyty, rezerwacji można dokonać pod numerem:

- świadczenia wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:

  695-140-670, 695-141-484, 695-140-219

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: 032 296 23 49

- stypendia szkolne: 032 296 23 46

Prosimy o założenie maseczki, po wejściu do urzędu będzie dokonany pomiar temperatury i dezynfekcją rąk. Prosimy o zabranie własnego długopisu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (DŚR)
Kierownik - Łukasz Kwiecień

Z-ca kierownika - Magdalena Pawłowska
Z-ca kierownika - Ewelina Konarska - Kramarz

p.o. Z-cy kierownika - Iwona Żabińska


ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
I piętro, pokoje 201-204, 208-222, 225-228
Informacja działu tel.:
695-140-670, 695-141-484, 695-140-219

Kierownik działu tel.: 32 296 23 33
 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych tel.: 32 296 23 49
e-mail:  dsr@mopssosnowiec.pl


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 7:30 - 18.00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 13.00

Wnioski o świadczenia można składać w:

1. Siedziba Główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. 3 Maja 33 - pok. Nr 201, I piętro.

 

 

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie postępowań z zakresu ustalania prawa do:

 

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu (tzw. gminne becikowe),
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • stypendium i zasiłku szkolnego,
 • jednorazowej zapomogi ustawa "Za życiem"

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów 695-140-670, 695-141-484, 695-140-219. Z uwagi na ochronę danych osobowych telefonicznie nie są udzielane szczegółowe informacje na temat prowadzonych postępowań.

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu mający siedzibę przy ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z poszczególnych przepisów prawa regulujących realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zadania, tj.:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

 2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 3. Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 7. Uchwała Nr 419/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca

 8. Uchwała nr 282/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcuz dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sosnowiec

Pozyskane dane nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu mają prawo dostępu do ich treści, a także prawo ich poprawiania.

 

 

W związku z obsługą świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  i składanymi w tych sprawach wnioskami uprasza sie o nie załączanie dokumentów nie związanych z daną sprawą tj. kopii dowodów osobistych, wypisów ze szpitali itp.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Data publikacji:03.08.2005 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:29.12.2021 09:27