Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Zakupu 71 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 71 słuchawek bezprzewodowych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ” w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej"
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:30.07.2020 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 09:07