Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń warsztatowych pn. „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:05.10.2020 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 09:08