Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie usługi treningu pracy, przez trenera pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:15.10.2020 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 09:10