Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli zajęć edukacyjnych „ABC chorób wieku dziecięcego” w łącznym wymiarze 12 godziny zegarowych” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:19.10.2020 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 08:39