Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E (kurs łączony) dla uczestnika projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie nr 2
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:29.10.2020 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 09:10