Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla osób zaangażowanych do realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:30.10.2020 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 08:37