Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 2 zadania : Zadanie nr 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Podstawy obsługi komputera” Zadanie nr 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „ECDL BASE – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:25.11.2020 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:02.03.2021 09:10