Dział ds. Rodzin (DR)
p.o. Kierownika Działu ds. Rodzin

Anna Wyka
Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 (III piętro)

pokój 419 - wydawanie decyzji o pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
pokój 420 - Kierownik Działu,
pokój 422 - instytucjonalna piecza zastępcza, porozumienia między powiatami
pokój 425 - przyjmowanie wniosków o pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków                                                                                                                                           
tel: 32 296 22 82
      32 296 22 83
      32 296 22 73
      32 296 22 79

e-mail: dr@mopssosnowiec.pl

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek w godz. 7:30 do 18:00
wtorek - czwartek w godz. 7:30 do 15:30
piątek w godz. 7:30 do 13:00

Do zadań działu należy m.in.:

  • koordynowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • przyznawanie pomocy lub udzielanie świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
  • przyznanie świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
  • prowadzenie postępowań w zakresie opłaty rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
    w pieczy zastępczej,
  • realizowanie postanowień sądowych orzekających umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dział ds. Rodzin (DR)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Data publikacji:04.04.2012 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Stępień
Data aktualizacji:22.09.2021 13:23