Uchwała Nr 901/XLIX/02
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 września 2002 roku

 

 

w sprawie : Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta
                     Sosnowca na lata 2002- 2010
.

 

                  Na podstawie art.12. pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 a pkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Sosnowcu

 

uchwała

 

§1.

 

1.     Zatwierdzić i przyjąć do realizacji Strategię Rozwiązywania     Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2002 - 2010 zwaną dalej „Strategią" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

2.    Integralną częścią „Strategii" są:
-    Atlas Problemów Społecznych Miasta Sosnowca;
-    Mapy Problemów Społecznych;
-    Programy i Projekty Socjalne.

 

§2.

 

Uwzględnić, w zależności od możliwości finansowych i prawnych, w corocznych budżetach miasta 2003 - 2010 realizację zadań przewidzianych w Strategii.

 

§3.

 

Zlecić właściwym Komisjom Rady Miejskiej okresowe zapoznawanie się z realizacją Strategii i wprowadzenie tej tematyki do rocznych planów pracy.

 

§4.

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania rocznych sprawozdań z realizacji Strategii w terminie do dnia 31 marca .

 

§5.

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                        

                                                                          Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Sosnowcu

                                                                                          
                                                                                            
Tomasz Bańbuła

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2002 - 2010
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Karolina Grzybczak
Data publikacji:01.09.2005 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Łuckoś
Data aktualizacji:26.05.2017 09:47