Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Janina Serafin
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec pok. 312 (II piętro) 
tel. 32 296 22 12
e-mail: iod@mopssosnowiec.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy m.in.:

  • informowanie administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych oraz polityk administratora danych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia osób uczestniczących w operacjach przetwarzania,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane w Ośrodku,
  • prowadzenie audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych,
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez Ośrodek.

Szczegółowe informacje nt. zadań Inspektora Ochrony Danych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Data publikacji:08.09.2010 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Stępień
Data aktualizacji:17.06.2019 10:02