Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych*
osoby chore, niezaradne, samotne, ale również i te mające rodziny, które z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi bliskimi, mogą skorzystać z usług opiekuńczych w domu. W przypadku usług o charakterze pielęgnacyjnym oraz usług specjalistycznych niezbędne jest zaświadczenie od lekarza wskazujące na konieczność świadczenia ww. usług. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, Odpłatność za korzystanie z usług jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 525/XL/2017 w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej 707/LVI/2017 w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

 Od 01.10.2015 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 634,00 zł. - dla osoby samotnej,
  • 514,00 zł. - na osobę w rodzinie.

Koszty usług:

   usługi opiekuńcze  o charakterze gospodarczym - 18,40 zł  (100%)
   usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym - 19,15 zł (100%)
   usługi specjalistyczne - 22,80 zł (100%)
   usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 21,50 zł (100%)

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 1,14 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 1,82 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 2,28 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 2,96 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 4,10 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 5,70 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 7,98 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 11,40 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 15,96 zł
1 799,00 zł - powyżej 100% 100% 22,80 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,80 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 1,14 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,71 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 2,28 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 3,42 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 4,56 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 6,84 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 10,26 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 11,40 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 15,96 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 22,80 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (gospodarcze) dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 0,92 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 1,47 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 1,84 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 2,39 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 3,31 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 4,60 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 6,44 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 9,20 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 12,88 zł
1 799,00 zł - 2 056,00 zł 100% 18,40 zł
powyżej 2 056,00 zł 100% 18,40 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (gospodarcze) dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,64 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 0,92 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,38 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 1,84 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 2,76 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 3,68 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 5,52 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 8,28 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 9,20 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 12,88 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 18,40 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 0,96 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 1,53 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 1,92 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 2,49 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 3,45 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 4,79 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 6,70 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 9,58 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 13,41 zł
1 799,00 zł - 2 056,00 zł 100% 19,15 zł
powyżej 2 056,00 zł 100% 19,15 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,67 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 0,96 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,44 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 1,92 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 2,87 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 3,83 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 5,75 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 8,62 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 9,58 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 13,41 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 19,15 zł

Wysokość odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód na osobę Wysokość odpłatności od kosztów usług w %
Osoby samotne Osoby w rodzinie
do 634,00 zł bezpłatnie bezpłatnie
634,01 zł - 840,05 zł 1,5% - 0,32 zł 3,5% - 0,75 zł
840,06 zł - 1 046,10 zł 3% - 0,65 zł 7% - 1,51 zł
1 046,11 zł - 1 188,75 zł 5% - 0,80 zł 11% - 2,37 zł
1 188,75 zł - 1 394,80 zł 7% - 1,51 zł 15% - 3,23 zł
1 394,81 zł - 1 505,75 zł 11% - 2,37 zł 20% - 4,30 zł
1 505,76 zł - 1 616,70 zł 15% - 3,23 zł 25% - 5,38 zł
1 616,71 zł - 1 680,10 zł 22,5% - 4,84 zł 32,5% - 6,99 zł
1 680,11 zł - 1 743,50 zł 30% - 6,45 zł 40% - 8,60 zł
1 743,51 zł - 1 791,05 zł 45% - 9,68 zł 55% - 11,83 zł
1 791,06 zł - 1 838,60 zł 60% - 12,90 zł 70% - 15,05 zł
1 838,61 zł - 1 965,40 zł 75% - 16,13 zł 85% - 18,28 zł
1 965,41 zł - 2 092,20 zł 90% - 19,35 zł 100% - 21,50 zł
powyżej 2 092,20 zł 100% - 21,50 zł 100% - 21,50 zł

Odpłatność za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z tabelą odpłatności za usługi specjalistyczne w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. nr 189 z 2005r.poz.1598)

 

* Pomoc przyznawana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego we właściwym Punkcie Terenowym Ośrodka Pomocy Społecznej lub siedzibie MOPS - osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach działu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi opiekuńcze
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2015 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.07.2018 10:41 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.01.2018 11:11 Dodano załącznik "Zaświadczenie o konieczności
świadczenia usług opiekuńczych o charakterze
pielęgnacyjnym"

(Artur Stępień)
08.01.2018 11:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 11:08 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:54 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:52 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 525/XL/2017"
(Artur Stępień)
08.03.2017 10:49 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22.09.2005 r."

(Artur Stępień)
08.03.2017 09:52 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:42 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:25 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:19 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
05.01.2017 09:24 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
04.01.2016 14:55 Edycja dokumentu (Robert Mącznik)
04.01.2016 13:06 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
04.01.2016 11:46 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
08.10.2015 15:25 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
03.08.2015 13:02 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 10:28 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 10:26 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 10:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 08:47 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 08:38 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 16:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
28.07.2015 15:21 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 15:13 Utworzenie dokumentu. (Artur Stępień)