Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych*
osoby chore, niezaradne, samotne, ale również i te mające rodziny, które z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi bliskimi, mogą skorzystać z usług opiekuńczych w domu. W przypadku usług o charakterze pielęgnacyjnym oraz usług specjalistycznych niezbędne jest zaświadczenie od lekarza wskazujące na konieczność świadczenia ww. usług. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, Odpłatność za korzystanie z usług jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 525/XL/2017 w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami. 

 Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 701,00 zł. - dla osoby samotnej,
  • 528,00 zł. - na osobę w rodzinie.

Koszty usług:

   usługi opiekuńcze - 25,35 zł  (100%)
   usługi specjalistyczne - 50,00 zł (100%)
   usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 55,00 zł (100%)

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 528,00 zł bezpłatnie
528,00 zł - 860,64 zł 5% 2,50 zł
860,64 zł - 1 003,20 zł 8% 4,00 zł
1 003,20 zł - 1 151,04 zł 10% 5,00 zł
1 151,04 zł - 1 246,08 zł 13% 6,50 zł
1 246,08 zł - 1 341,12 zł 18% 9,00
1 341,12 zł - 1 436,16 zł 25% 12,50 zł
1 436,16 zł - 1 531,20 zł 35% 17,50 zł
1 531,20 zł - 1 721,28 zł 50% 25,00 zł
1 721,28 zł - 1 848,00 zł 70% 35,00 zł
1 848,00 zł - 2 112,00 zł 100% 50,00 zł
Powyżej - 2 112,00 zł 100% 50,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 701,00 zł bezpłatnie
701,00 zł - 1 142,63 zł 3,5% 1,75 zł
1 142,63 zł - 1 331,90 zł 5% 2,50 zł
1 331,90 zł - 1 528,18 zł 7,5% 3,75 zł
1 528,18 zł - 1 654,36 zł 10% 5,00 zł
1 654,36  zł - 1 780,54 zł 15% 7,50 zł
1 780,54 zł - 1 906,72 zł 20% 10,00 zł
1906,72 zł - 2 032,90 zł 30% 15,00 zł
2 032,90 zł - 2 285,26 zł 45% 22,50 zł
2 285,26 zł - 2 453,50 zł 50% 25,00zł
2 453,50 zł - 2 804,00 zł 70% 35,00 zł
powyżej 2 804,00 zł 100% 50,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 528,00 zł bezpłatnie
528,00 zł - 860,64 zł 5% 1,27 zł
860,64 zł - 1 003,20zł 8% 2,03 zł
1 003,20 zł - 1 151,04 zł 10% 2,54 zł
1 151,04 zł - 1 246,08 zł 13% 3,30 zł
1 246,08 zł - 1 341,12 zł 18% 4,56 zł
1 341,12 zł - 1 436,16 zł 25% 6,34 zł
1 436,16 zł - 1 531,20 zł 35% 8,87 zł
1 531,20 zł - 1 721,28 zł 50% 12,68 zł
1 721,28 zł - 1 848,00zł 70% 17,75zł
1 848,00 zł - 2 112,,00 zł 100% 25,35 zł
powyżej 2 112,00 zł 100% 25,35 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 701,00 zł bezpłatnie
701,00 zł - 1 142,63 zł 3,5% 0,89zł
1 142,63 zł - 1 331,90 zł 5% 1,27 zł
1 331,90 zł - 1 528,18 zł 7,5% 1,90 zł
1 528,18 zł - 1 654,36 zł 10% 2,54 zł
1 654,36 zł - 1 780,54 zł 15% 3,80 zł
1 780,54 zł - 1 906,72 zł 20% 5,07 zł
1 906,72 zł - 2 032,90 zł 30% 7,61 zł
2 032,90 zł - 2 285,26 zł 45% 11,41zł
2 285,26 zł - 2 453,50 zł 50% 12,68zł
2 453,50 zł - 2 804,00 zł 70% 17,75 zł
powyżej 2 804,00 zł 100% 25,35 zł

 

Wysokość odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód na osobę Wysokość odpłatności od kosztów usług w %
Osoby samotne Osoby w rodzinie
do 701,00 zł bezpłatnie bezpłatnie
701,01 zł - 928,83 zł 1,5% - 0,83 zł 3,5% - 1,93 zł
928,84 zł - 1 156,65 zł 3% - 1,65 zł 7% - 3,85 zł
1 156,66 zł - 1 314,38 zł 5% - 2,75 zł 11% - 6,05 zł
1 314,39 zł - 1 542,20 zł 7% - 3,85 zł 15% - 8,25 zł
1 542,21 zł - 1 664,88 zł 11% - 6,05 zł 20% - 11,00 zł
1 664,89 zł - 1 787,55 zł 15% - 8,25 zł 25% - 13,75zł
1 787,56 zł - 1 857,65 zł 22,5% - 12,38 zł 32,5% - 17,88 zł
1 857,66 zł - 1 927,75 zł 30% - 16,50 zł 40% - 22,00 zł
1 927,76 zł - 1 980,33 zł 45% - 24,75 zł 55% - 30,25 zł
1 980,34 zł - 2 032,90 zł 60% - 33,00 zł 70% - 38,50 zł
2 032,91 zł - 2 173,10 zł 75% - 41,25 zł 85% - 46,75 zł
2 173,11 zł - 2 313,30 zł 90% - 49,50 zł 100% - 55,00 zł
powyżej 2 313,31 zł 100% - 55,00 zł 100% - 55,00 zł

Odpłatność za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z tabelą odpłatności za usługi specjalistyczne w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. nr 189 z 2005r.poz.1598 z późniejszymi zmianami)

 

* Pomoc przyznawana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego w Zespole ds. Usług znajdującym sie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach zespołu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi opiekuńcze
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Data publikacji:28.07.2015 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ilona Osiak
Informację aktualizował:Agnieszka Leś
Data aktualizacji:26.01.2021 14:25