Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych*
osoby chore, niezaradne, samotne, ale również i te mające rodziny, które z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi bliskimi, mogą skorzystać z usług opiekuńczych w domu. W przypadku usług o charakterze pielęgnacyjnym oraz usług specjalistycznych niezbędne jest zaświadczenie od lekarza wskazujące na konieczność świadczenia ww. usług. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, Odpłatność za korzystanie z usług jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 525/XL/2017 w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2018 r. nr 27/II/2018 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 nr 87/IV/2019.

 Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 701,00 zł. - dla osoby samotnej,
  • 528,00 zł. - na osobę w rodzinie.

Koszty usług:

   usługi opiekuńcze - 19,70 zł  (100%)
   usługi specjalistyczne - 40,00 zł (100%)
   usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 48,00 zł (100%)

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 528,00 zł bezpłatnie
528,00 zł - 860,64 zł 5% 2,00 zł
860,64 zł - 1 003,20 zł 8% 3,20 zł
1 003,20 zł - 1 151,04 zł 10% 4,00 zł
1 151,04 zł - 1 246,08 zł 13% 5,20 zł
1 246,08 zł - 1 341,12 zł 18% 7,20 zł
1 341,12 zł - 1 436,16 zł 25% 10,00 zł
1 436,16 zł - 1 531,20 zł 35% 14,00 zł
1 531,20 zł - 1 721,28 zł 50% 20,00 zł
1 721,28 zł - 1 848,00 zł 70% 28,00 zł
1 848,00 zł - 2 112,00 zł 100% 40,00 zł
Powyżej - 2 112,00 zł 100% 40,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 701,00 zł bezpłatnie
701,00 zł - 1 142,63 zł 3,5% 1,40 zł
1 142,63 zł - 1 331,90 zł 5% 2,00 zł
1 331,90 zł - 1 528,18 zł 7,5% 3,00 zł
1 528,18 zł - 1 654,36 zł 10% 4,00 zł
1 654,36  zł - 1 780,54 zł 15% 6,00 zł
1 780,54 zł - 1 906,72 zł 20% 8,00 zł
1906,72 zł - 2 032,90 zł 30% 12,00 zł
2 032,90 zł - 2 285,26 zł 45% 18,00 zł
2 285,26 zł - 2 453,50 zł 50% 20,00 zł
2 453,50 zł - 2 804,00 zł 70% 28,00 zł
powyżej 2 804,00 zł 100% 40,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 528,00 zł bezpłatnie
528,00 zł - 860,64 zł 5% 0,99 zł
860,64 zł - 1 003,20zł 8% 1,58 zł
1 003,20 zł - 1 151,04 zł 10% 1,97 zł
1 151,04 zł - 1 246,08 zł 13% 2,56 zł
1 246,08 zł - 1 341,12 zł 18% 3,55 zł
1 341,12 zł - 1 436,16 zł 25% 4,93 zł
1 436,16 zł - 1 531,20 zł 35% 6,90 zł
1 531,20 zł - 1 721,28 zł 50% 9,85 zł
1 721,28 zł - 1 848,00zł 70% 13,79 zł
1 848,00 zł - 2 112,,00 zł 100% 19,70 zł
powyżej 2 112,00 zł 100% 19,70 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 701,00 zł bezpłatnie
701,00 zł - 1 142,63 zł 3,5% 0,69 zł
1 142,63 zł - 1 331,90 zł 5% 0,99 zł
1 331,90 zł - 1 528,18 zł 7,5% 1,48 zł
1 528,18 zł - 1 654,36 zł 10% 1,97 zł
1 654,36 zł - 1 780,54 zł 15% 2,96 zł
1 780,54 zł - 1 906,72 zł 20% 3,94 zł
1 906,72 zł - 2 032,90 zł 30% 5,91 zł
2 032,90 zł - 2 285,26 zł 45% 8,87 zł
2 285,26 zł - 2 453,50 zł 50% 9,85 zł
2 453,50 zł - 2 804,00 zł 70% 13,79 zł
powyżej 2 804,00 zł 100% 19,70 zł

 

Wysokość odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód na osobę Wysokość odpłatności od kosztów usług w %
Osoby samotne Osoby w rodzinie
do 701,00 zł bezpłatnie bezpłatnie
701,01 zł - 928,83 zł 1,5% - 0,72 zł 3,5% - 1,68 zł
928,84 zł - 1 156,65 zł 3% - 1,44 zł 7% - 3,36 zł
1 156,66 zł - 1 314,38 zł 5% - 2,40 zł 11% - 5,28 zł
1 314,39 zł - 1 542,20 zł 7% - 3,36 zł 15% - 7,20 zł
1 542,21 zł - 1 664,88 zł 11% - 5,28 zł 20% - 9,60 zł
1 664,89 zł - 1 787,55 zł 15% - 7,20 zł 25% - 12,00 zł
1 787,56 zł - 1 857,65 zł 22,5% - 10,80 zł 32,5% - 15,60 zł
1 857,66 zł - 1 927,75 zł 30% - 14,40 zł 40% - 19,20 zł
1 927,76 zł - 1 980,33 zł 45% - 21,60 zł 55% - 26,40 zł
1 980,34 zł - 2 032,90 zł 60% - 28,80 zł 70% - 33,60 zł
2 032,91 zł - 2 173,10 zł 75% - 36,00 zł 85% - 40,80 zł
2 173,11 zł - 2 313,30 zł 90% - 43,20 zł 100% - 48,00 zł
powyżej 2 313,31 zł 100% - 48,00 zł 100% - 48,00 zł

Odpłatność za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z tabelą odpłatności za usługi specjalistyczne w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. nr 189 z 2005r.poz.1598 z późniejszymi zmianami)

 

* Pomoc przyznawana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego w Zespole ds. Usług znajdującym sie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach zespołu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi opiekuńcze
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2015 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.10.2019 10:10 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
17.06.2019 14:17 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
17.06.2019 14:16 Dodano załącznik "Zalecenie dotyczące rehabilitacji"
(Artur Stępień)
17.06.2019 14:16 Dodano załącznik "Zalecenie dotyczące pielęgnacji"
(Artur Stępień)
17.06.2019 14:16 Usunięto załącznik 4. ZALECENIE dotyczące rehabilitacji
fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w
zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
20004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

(Artur Stępień)
17.06.2019 14:15 Usunięto załącznik 3.ZALECENIE DOTYCZACE PIELĘGNACJI
(Artur Stępień)
17.06.2019 14:07 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
17.06.2019 14:02 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
17.06.2019 13:39 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
17.06.2019 13:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 87/IV/2019"
(Artur Stępień)
17.06.2019 13:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 27/II/2018"
(Artur Stępień)
25.01.2019 10:42 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
18.10.2018 09:02 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
18.10.2018 08:50 Dodano załącznik "4. ZALECENIE dotyczące rehabilitacji
fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w
zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
20004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych"

(Beata Mielniczuk)
18.10.2018 08:50 Dodano załącznik "3.ZALECENIE DOTYCZACE PIELĘGNACJI"
(Beata Mielniczuk)
18.10.2018 08:24 Usunięto załącznik Zaświadczenie o konieczności
świadczenia usług opiekuńczych o charakterze
pielęgnacyjnym

(Beata Mielniczuk)
08.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
08.10.2018 10:31 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
17.07.2018 10:41 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.01.2018 11:11 Dodano załącznik "Zaświadczenie o konieczności
świadczenia usług opiekuńczych o charakterze
pielęgnacyjnym"

(Artur Stępień)
08.01.2018 11:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 11:08 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:54 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:52 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 525/XL/2017"
(Artur Stępień)
08.03.2017 10:49 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22.09.2005 r."

(Artur Stępień)
08.03.2017 09:52 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:42 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:25 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:19 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.03.2017 09:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
05.01.2017 09:24 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
04.01.2016 14:55 Edycja dokumentu (Robert Mącznik)
04.01.2016 13:06 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
04.01.2016 11:46 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
08.10.2015 15:25 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
03.08.2015 13:02 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 10:28 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 10:26 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 10:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 08:47 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 08:38 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 16:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
28.07.2015 15:21 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 15:13 Utworzenie dokumentu. (Artur Stępień)