Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych*
osoby chore, niezaradne, samotne, ale również i te mające rodziny, które z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi bliskimi, mogą skorzystać z usług opiekuńczych w domu. Niezbędne jest zaświadczenie od lekarza, iż osoba wymaga opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, Odpłatność za korzystanie z usług jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 525/XL/2017 w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r.

 Od 01.10.2015 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 634,00 zł. - dla osoby samotnej,
  • 514,00 zł. - na osobę w rodzinie.

Koszty usług:

  usługi opiekuńcze - gospodarcze        - 18,40 zł  (100%)
   usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne     - 19,15 zł (100%)
   usługi specjalistyczne                        - 25,00 zł (100%)
   usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 19,20 zł (100%)

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 1,25 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 2,00 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 2,50 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 3,25 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 4,50 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 6,25 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 8,75 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 12,50 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 17,50 zł
1 799,00 zł - powyżej 100% 100% 25,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,88 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 1,25 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,88 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 2,50 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 3,75 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 5,00 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 7,50 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 11,25 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 12,50 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 17,50 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 25,00 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (gospodarcze) dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 0,92 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 1,47 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 1,84 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 2,39 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 3,31 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 4,60 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 6,44 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 9,20 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 12,88 zł
1 799,00 zł - 2 056,00 zł 100% 18,40 zł
powyżej 2 056,00 zł 100% 18,40 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (gospodarcze) dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,64 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 0,92 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,38 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 1,84 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 2,76 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 3,68 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 5,52 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 8,28 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 9,20 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 12,88 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 18,40 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób w rodzinie

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 514,00 zł bezpłatnie
514,00 zł - 837,82 zł 5% 0,96 zł
837,82 zł - 976,60 zł 8% 1,53 zł
976,60 zł - 1 120,52 zł 10% 1,92 zł
1 120,52 zł - 1 213,04 zł 13% 2,49 zł
1 213,04 zł - 1 305,56 zł 18% 3,45 zł
1 305,56 zł - 1 398,08 zł 25% 4,79 zł
1 398,08 zł - 1 490,60 zł 35% 6,70 zł
1 490,60 zł - 1 675,64 zł 50% 9,58 zł
1 675,64 zł - 1 799,00 zł 70% 13,41 zł
1 799,00 zł - 2 056,00 zł 100% 19,15 zł
powyżej 2 056,00 zł 100% 19,15 zł

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób samotnych

Dochód osoby samotnie gospodarującej
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług
do 634,00 zł bezpłatnie
634,00 zł - 1 033,42 zł 3,5% 0,67 zł
1 033,42 zł - 1 204,60 zł 5% 0,96 zł
1 204,60 zł - 1 382,12 zł 7,5% 1,44 zł
1 382,12 zł - 1 496,24 zł 10% 1,92 zł
1 496,24 zł - 1 610,36 zł 15% 2,87 zł
1 610,36 zł - 1 724,48 zł 20% 3,83 zł
1 724,48 zł - 1 838,60 zł 30% 5,75 zł
1 838,60 zł - 2 066,84 zł 45% 8,62 zł
2 066,84 zł - 2 219,00 zł 50% 9,58 zł
2 219,00 zł - 2 536,00 zł 70% 13,41 zł
powyżej 2 536,00 zł 100% 19,15 zł

Wysokość odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód na osobę Wysokość odpłatności od kosztów usług w %
Osoby samotne Osoby w rodzinie
do 634,00 zł bezpłatnie bezpłatnie
634,01 zł - 840,05 zł 1,5% 3,5%
840,06 zł - 1 046,10 zł 3% 7%
1 046,11 zł - 1 188,75 zł 5% 11%
1 188,75 zł - 1 394,80 zł 7% 15%
1 394,81 zł - 1 505,75 zł 11% 20%
1 505,76 zł - 1 616,70 zł 15% 25%
1 616,71 zł - 1 680,10 zł 22,5% 32,5%
1 680,11 zł - 1 743,50 zł 30% 40%
1 743,51 zł - 1 791,05 zł 45% 55%
1 791,06 zł - 1 838,60 zł 60% 70%
1 838,61 zł - 1 965,40 zł 75% 85%
1 965,41 zł - 2 092,20 zł 90% 100%
powyżej 2 092,20 zł 100% 100%

Odpłatność za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z tabelą odpłatności za usługi specjalistyczne w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. nr 189 z 2005r.poz.1598)

 

* Pomoc przyznawana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego we właściwym Punkcie Terenowym Ośrodka Pomocy Społecznej lub siedzibie MOPS - osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach działu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi opiekuńcze
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Informację wytworzył:Agata Kołodziej
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2015 15:13