Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

­

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Pracownik koordynujący pracę Zespołu: Klaudia Bogusz
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
tel. 32 296 22 71, 
32 296 22 23

 

e-mail: zrs@mopssosnowiec.pl

Przyjmowanie i wydawanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, udzielanie informacji - parter, obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00

Do zadań działu należy m.in.:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
  • zlecanie fundacjom i organizacom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje nt. zadań Zespołu  ds. Rehabilitacji Społecznej  znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2016 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2021 08:57 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
08.04.2021 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektor MOPS w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 r." (Klaudia Bogusz)
08.04.2021 08:55 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 34/2020 z dn. 21.05.2020 Dyrektora MOPS (Klaudia Bogusz)
29.06.2020 15:06 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
29.06.2020 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34/2020 z dn. 21.05.2020 Dyrektora MOPS" (Klaudia Bogusz)
03.06.2020 15:09 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
03.06.2020 15:08 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 65/2019 Dyrektora MOPS w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (Klaudia Bogusz)
17.09.2019 14:45 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
17.09.2019 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2019 Dyrektora MOPS w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON" (Klaudia Bogusz)
17.09.2019 14:43 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 44/19 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 (Klaudia Bogusz)
01.07.2019 11:26 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
17.06.2019 10:01 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.05.2019 08:23 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
12.04.2019 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 44/19 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019" (Elżbieta Uracz)
12.04.2019 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w 2018.pdf (Elżbieta Uracz)
12.04.2019 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w 2018.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:56 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w 2018.pdf (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 38/17 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 5.04.2017r. w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w roku 2017 (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.03.2017r. w sprawie: oreślenia wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r. (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:56 Usunięto załącznik informacja.txt (Sławomir Królczyk)
15.05.2018 13:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w 2018.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:46 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:46 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społęcznej ze środków PFRON w 2018.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:44 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31 dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 30 dot. dofinansowań ze śr. PFRON.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społęcznej ze środków PFRON w 2018.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:43 Usunięto załącznik 30 - w spr. dofinansowania zadań ze środków PFRON - 13.04.18.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:42 Usunięto załącznik 31 - w spr. wprowadzenia zmian w zarz. dot. dofinans. zadań PFRON - 20.04.18.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:42 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społęcznej ze środków PFRON w 2018.pdf (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30 dyrektora MOPS z dnia 13.04.2018 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społęcznej ze środków PFRON w 2018.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:21 Dodano załącznik "31 - w spr. wprowadzenia zmian w zarz. dot. dofinans. zadań PFRON - 20.04.18.pdf" (Elżbieta Uracz)
15.05.2018 13:21 Dodano załącznik "30 - w spr. dofinansowania zadań ze środków PFRON - 13.04.18.pdf" (Elżbieta Uracz)
05.09.2017 13:20 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
18.05.2017 10:04 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 38/17 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 5.04.2017r. w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON w roku 2017" (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.03.2017r. w sprawie: oreślenia wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r." (Elżbieta Uracz)
22.02.2017 13:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
23.09.2016 10:23 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
23.09.2016 10:18 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
23.09.2016 10:15 Dodano załącznik "informacja.txt" (Elżbieta Uracz)
18.07.2016 12:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
19.05.2016 09:05 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
19.05.2016 08:48 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
28.01.2016 14:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
27.01.2016 07:58 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
27.01.2016 07:51 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
07.01.2016 17:51 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.01.2016 17:33 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.01.2016 15:15 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.01.2016 15:07 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Olszar)