Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją

­

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją realizuje zadania poprzez pięć Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz Sekcję Realizacji Świadczeń.

Do zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej należy m.in.:

 • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych dla Działu ds. Rodzin,
 • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń niepieniężnych, w sytuacji gdy towarzą one świadczeniu pieniężnemu o charakterze długookresowym (z wyłączeniem mieszkania chronionego treningowego),
 • uzgadnianie z Zespołem ds. Usług możliwości przyznania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz podytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wspieranych,
 • realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania,
 • udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dot. możliwości rozwiązania problemów i udzielenia właściwej pomocy przez właściwe instytucje,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Anna Urgacz-Szczęsna
Informację wytworzył:Małgorzata Łuckoś
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2019 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2020 13:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
31.03.2020 17:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
18.09.2019 09:46 Edycja dokumentu (Emilia Patralska)
15.01.2019 09:21 Edycja dokumentu (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 12:07 Edycja dokumentu (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 12:01 Edycja dokumentu (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 11:59 Edycja dokumentu (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 11:58 Edycja dokumentu (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 11:54 Dokument został odzyskany. (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 11:50 Dokument usunięto. (Anna Urgacz-Szczęsna)
09.01.2019 11:43 Utworzenie dokumentu. (Anna Urgacz-Szczęsna)