,,Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnionych rodzin w związku z realizacją projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:,,Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnionych rodzin w związku z realizacją projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Angelina Gołębiowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2021 08:46 Edycja dokumentu (Michał Kociołkowski)
28.02.2020 13:07 Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie postępowania" (Cecylia Kostka)
14.02.2020 10:20 Utworzenie dokumentu. (Angelina Gołębiowska)