Dział ds. Należności (DN)

­

 

Dział ds. Należności (DN)
Kierownik - Aneta Górka
ul. 3 Maja 33, (piętro II)
41-200 Sosnowiec 
pok. 314, 315
tel. 32 296 23 48
     32 296 23 50
     32 296-23-53
e-mail: dn@mopssosnowiec.pl

Do zadań Działu ds. Należności MOPS Sosnowiec należy w szczególności:

Prowadzenie spraw dotyczących należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego w tym:

  • rozpatrywanie wniosków składanych przez dłużników alimentacyjnych dotyczących umorzenia, rozkładania na raty oraz odroczenia terminu płatności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu, alimentacyjnego i prowadzenie w w/w sprawach postępowania administracyjnego,
  • ewidencja wpłat dotyczących zadłużenia dłużników alimentacyjnych,
  • naliczanie odsetek od powstałych zaległości,
  • współpraca z kancelariami komorniczymi.

Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w tym:

  • rozpatrywanie wniosków dotyczących umorzenia, rozkładania na raty oraz odroczenia terminu płatności i prowadzenie w w/w sprawach postępowania administracyjnego,
  • ewidencjonowanie wpłat z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych  świadczeń,
  • naliczanie odsetek od powstałych zaległości,
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Szczegółowe informacje na temat zadań Działu ds.Należności znajdują się w Regulaminie Organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dział ds. Należności (DN)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sylwia Pietryka
Informację wytworzył:Aneta Górka-Zembala
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2012 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2020 10:57 Edycja dokumentu (Robert Mącznik)
12.03.2020 10:54 Dodano załącznik "Wzór wniosku o udzielenie układu ratalnego" (Robert Mącznik)
05.09.2019 10:20 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
17.06.2019 10:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
05.09.2017 12:41 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
19.05.2017 09:18 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2017 13:24 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.01.2017 08:57 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
19.05.2016 09:11 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
19.05.2016 08:53 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
06.08.2015 10:52 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
28.07.2015 14:49 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
28.07.2015 14:48 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
14.07.2015 12:44 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
14.07.2015 12:14 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
14.07.2015 12:01 Edycja dokumentu (Sylwia Pietryka)
14.07.2015 11:51 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
02.07.2015 15:11 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
01.10.2014 14:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:29 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
26.11.2012 11:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.10.2012 09:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
13.08.2012 12:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
13.08.2012 12:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
27.06.2012 12:06 Dokument został odzyskany. (Małgorzata Łuckoś)
27.06.2012 12:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
27.06.2012 12:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
27.06.2012 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
27.06.2012 11:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
23.05.2012 09:47 Dokument usunięto. (Sylwia Pietryka)
23.05.2012 09:44 Dokument został odzyskany. (Sylwia Pietryka)
23.05.2012 09:44 Dokument został odzyskany. (Sylwia Pietryka)
22.05.2012 22:26 Dokument usunięto. (Sławomir Królczyk)
22.05.2012 22:26 Dokument został odzyskany. (Sławomir Królczyk)
22.05.2012 22:22 Dokument usunięto. (Sylwia Pietryka)