Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2021 11:47 ZS.2411.12.2021 Usługa polegająca na przygotowaniu, porcjowaniu oraz dowozie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla około 40 świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu dziennie, realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
02.12.2021 14:17 ZS.2411.10.2021 ZS.2411.10.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek rejestrowanych wychodzących z MOPS w Sosnowcu
25.11.2021 13:00 ZS.2411.9.2021 Dostawa bonów towarowych na okaziciela podlegających realizacji na terenie Sosnowca.
22.11.2021 16:20 ZS.2411.8.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
12.10.2021 11:47 ZS.2411.7.2021 Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
06.10.2021 14:26 ZS.2411.6.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - postęp. 2
21.09.2021 15:11 ZS.2411.5.2021 ZS.2411.5.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
09.09.2021 12:39 ZS.2411.4.2021 Dostawa bonów towarowych na okaziciela podlegających realizacji na terenie Sosnowca
11.08.2021 12:01 ZS.2411.3.2021 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez: zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki oraz zapewnienie opieki nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną podczas nieobecności rodzica lub opiekuna faktycznego - w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
08.06.2021 13:47 ZS.2411.2.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1 2 następna