Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 14:29 ZS.2411.13.2016 Postępowanie na usługi społeczne pod nazwą: "Doręczanie określonych kwot pieniężnych nadawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu osobom uprawnionym do ich otrzymywania w roku 2017"
21.11.2016 10:36 Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Umowa zlecenie - psychoterapeuta - do prowadzenia superwizji grupowej - Grupy Balinta dla rodzin sprawujących zawodowo lub niezawodowo pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
21.11.2016 10:30 Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Umowa zlecenie - psychoterapeuta (3 osoby) - do prowadzenia indywidualnej/rodzinnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
18.11.2016 12:31 ZS.2410.1.216.2016 Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - "Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych"
15.11.2016 11:19 ZS.2411.12.2016 Postępowanie na usługi społeczne pod nazwą: "Świadczenie usług opiekuńczych: o charakterze pielęgnacyjnym i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2 zadania"
10.11.2016 13:32 ZS.2410.1.209.2016 Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zakup, dostawa mebli metalowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
02.11.2016 14:04 ZS.2411.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb MOPS w Sosnowcu - 5 Zadań
26.10.2016 13:43 ZS.2411.11.2016 Postępowanie na usługi społeczne pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla młodzieży w wieku 18-25 lat (...) w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej" (...)
12.10.2016 13:55 ZS.2411.10.2016 Postępowanie na usługi społeczne pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie 7 dniowych szkoleń wyjazdowych w ramach projektu pozakonkursowego Razam, więcej, lepiej (...) - 2 Zadania
30.09.2016 12:51 ZS.2411.8.2016 Postępowanie na usługi społeczne pod nazwą: "Organizacja i przeprowadzenie warsztaów motywacyjno - psychologicznych w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej" współfinansowanego ze środków UE z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ...

1 2 3 następna