Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 08:58 ZS.2411.23.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
30.11.2017 12:22 Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup 20 zestawów urządzeń GSM do systemu teleopieki wraz z wdrożeniem, konfiguracją, instalacją oraz możliwością zamówienia zdalnych konsultacji lekarskich dla uczestników projektu Jesteśmy do usług współfinansowanego ze środków UE z EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020
30.11.2017 12:17 Ogłoszenie o zamówieniu - Umowa zlecenie - zawodowy kurator sądowy (1 osoba) do prowadzenia zajęć warsztatowych "Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie pieczy zastepczej - ujęcie teoretyczne i praktyczne" dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
23.11.2017 14:06 ZS.2411.22.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Doręczanie określonych kwot pieniężnych nadawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu osobom uprawnionym do ich otrzymywania w roku 2018"
20.11.2017 11:42 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie Psychiatra (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
21.09.2017 12:44 ZS.2411.21.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki aktualizującego kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego Razem, więcej, lepiej
18.09.2017 13:06 ZS.2411.20.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. " Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo - integracyjno - terapeutycznego dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna".
12.09.2017 12:21 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie Trener komunikacji interpersonalnej (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji społecznych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
05.09.2017 14:08 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie Psychiatra (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" dla rodziców objetych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
30.08.2017 12:34 ZS.2411.19.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

1 2 3 4 5 6 następna