Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 15:22 ZS.2411.41.2019 ZS.2411.41.2019 Przeprowadzenie superwizji grupowej - Grupy Balinta w ramach projektu konkursowego "Sosnowiec dla Rodziny"
11.12.2019 11:43 ZS.2410.1.468-469.2019 Zakup i dostawa mebli - 2 Zadania
10.12.2019 07:49 ZI.2410.11.2019 Zakup i dostawa dysków serwerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
09.12.2019 15:10 ZS.2411.40.2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek w zakresie przesyłek rejestrowanych wychodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w 2020 roku
06.12.2019 12:41 ZS.2410.1.458.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu
04.12.2019 10:46 ZS.2411.37.2019 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
02.12.2019 15:38 ZS.2411.33.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie usługi coachingu indywidualnego, dla maksymalnie 60 osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
02.12.2019 14:15 ZS.2411.39.2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Warsztaty – efektywny animator lokalny” w ramach projektu konkursowego „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT - Zadanie 3 – postępowanie 2
25.11.2019 14:27 ZS.2410.1.439.2019 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących ,,Akcji Zima"
14.11.2019 14:54 ZS.2410.1.428.2019 Wykonanie oraz dostawa długopisów reklamowych na potrzeby realizacji projektu ,,Schronienie na lata to dom, mama, tata”- patrol przyjazny dziecku.

1 2 3 4 5 6 następna