Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 12:12 ZS.2411.47.2020 Świadczenie usługi cateringowej dla seniorów/seniorek, uczestników projektu konkursowego ,,SOS dla Seniora” na terenie miasta Sosnowca. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
08.12.2020 14:30 ZS.2411.41.2020 Usługa realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegająca na przygotowaniu, porcjowaniu oraz dowozie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
07.12.2020 14:55 ZS.2411.40.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek w zakresie: przesyłek rejestrowanych wychodzących z MOPS w Sosnowcu w 2021 roku
02.12.2020 11:04 ZS.2411.39.2020 Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych usług rehabilitacyjnych dla maksymalnie 33 osób z niepełnosprawnością uczestniczek/uczestników projektu ,,Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.11.2020 17:11 ZS.2411.38.2020 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
25.11.2020 12:53 ZS.2411.37.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 2 zadania : Zadanie nr 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Podstawy obsługi komputera” Zadanie nr 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „ECDL BASE – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”
25.11.2020 10:20 ZS.2410.1.297.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
18.11.2020 12:36 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla osób zaangażowanych do realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Postępowanie nr 2
30.10.2020 12:33 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla osób zaangażowanych do realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.10.2020 09:46 ZS.2411.34.2020 Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kata 2014-2020 – postępowanie nr 2

1 2 3 4 5 6 następna