Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2020 16:35 Usługa realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegająca na przygotowaniu, porcjowaniu oraz dowozie gorących posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, nieporadnych życiowo mieszkających na terenie miasta Sosnowiec, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, wskazanych przez Zamawiającego
18.05.2020 09:12 Świadczenie usługi cateringowej dla seniorów/seniorek, uczestników projektu konkursowego ,,SOS dla Seniora” na terenie miasta Sosnowca. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
15.05.2020 10:17 ZS.2411.8.2020 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
08.05.2020 09:32 Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2020 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca
20.04.2020 16:02 ZI.2410.7.2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
27.03.2020 10:02 ZS.2410.1.109.2020 Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu (sześć pokoi, korytarz, wiatrołap, WC, adaptacja przedsionka i pomieszczeń WC) przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu dla potrzeb Programu Aktywności Lokalnej „Zagórze” oraz na potrzeby działań Klubu Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
26.03.2020 12:16 ZS.2411.5.2020 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego pn. „Szkoła dla rodziców” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
23.03.2020 15:26 ZI.2410.6.2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
03.03.2020 11:51 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Zadanie 1 – Działania lokalne” – postępowanie nr 2
02.03.2020 09:58 ZI.2410.3.2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna