Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 12:36 ZS 341-13/15-PN Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla mOPS w Sosnowcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rok 2016
23.11.2015 13:44 ZS 341-12/15-PN Przetarg nieograniczony - Doręczanie określonych kwot pieniężnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu osobom uprawnionym do ich otrzymywania
19.11.2015 12:15 ZS 341-10/15-PN Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy pzp na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
13.11.2015 10:56 ZS 341-11/15-WR Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - postępowanie z wolnej ręki na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
29.07.2015 11:16 DZP 341-3-PN/15 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego oraz szkolenia stacjonarnego z zakresu komunikacji interpersonalnej (.........)
28.07.2015 10:35 DZP 341-02-PN/15 Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychoterapeutycznego, cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz wyjazdowego szkolenia terapeutyczno-integracyjnego dla młodzieży .....
28.07.2015 10:31 DZP 341-01-PN/15 Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność ...
17.06.2015 13:00 ZS 341-01-PN/15 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę węgla - 2 zadania
30.04.2015 13:52 DZP 341-03-5a/15 Zamówienie na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych na: Organizację i przeprowadzenie 14-dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa .....
17.04.2015 12:42 DZP 341-5-PN/15 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu -5 zadań

1 2 następna